ถาด ( Food Contrainer ) Tray , PET

กล่องใส่อาหารประเภททั่วไปและประเภทแช่แข็ง แล้วนำมาอุ่นในไมโครเวฟได้นั้น เราสามารถผลิตได้หลากหลายรูปทรงซึ่งเหมาะกับความต้องการของตลาด หลากหลายผลิตภัณฑ์และยังคงคุณภาพตลอดจนคุณสมบัติ โดยผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายคุณภาพ มาตรฐานระบบ GMP , HACCP ตลอดกระบวนการผลิตสินค้า