พรีฟอร์ม ( Preforms )

พรีฟอร์ม PET การผลิตทางบริษัทของได้คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักเพื่อให้ได้ บรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูง เราจึงใช้เครื่องจักรทีมีคุณภาพสูงในการผลิตมาตรฐานยุโรป เราจึงมีกำลังการผลิตที่สูลตามต้องการของลูกค้า โดย ตัวอย่างไซต์ของพรีฟอร์ม เช่น 13.0 g. , 14.5 g. , 15.0 g. , 16.0 g. , 17.0 g. เราผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกความต้องการ

*** PRC Plast ผลิตภัณฑ์ทุกขนาดของเราพร้อมจำหน่าย และขยายขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้ ***