PRC PLAST (THAILAND) CO. LTD.

ความเป็นมาของบริษัท

เริ่มก่อตั้งวันที่ 12 มกราคม 2538 ด้วยทุนการจดทะเบียน 120 ล้านบาท

โดย คุณณธีนนท์ ชัยสถาพร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยโรงงานตั้งอยู่ที่

เลขที่ 1 หมู่ 2 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ เป็นผู้ผลิต

1. ม้วน Sheet Plastic อาทิ เช่น PP , PET
2. บรรจุภัณฑ์ สำหรับเป็นภาชนะใส่ของต่างๆ เช่น ถ้วยน้ำ ถาด ส่วนใหญ่จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ประเภท อาหาร เครื่องดื่ม ขนมและของใช้ทั่วไป
3. ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พรีฟอร์ม และบริษัทได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตของบริษัท ให้มีคุณภาพดีปลอดภัย และทันสมัย จนได้รับเอกสารรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 , GMP , HACCP BRC PM โดยบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าพร้อมทั้งนำเสนอ เทคโนโลยีอันทันสมัยทั้งเครื่องมือ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพร่วมกับนักวิจัยและพัฒนา ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและสอคล้องกับความต้องการของลูกค้า

Email

admin@prcplast.com

Reservation

02-9855810 - 3

Location

1 , ราษฎร์นิยม, ไทรน้อย, นนทบุรี

Quality Certification

ระบบคุณภาพของเราที่ได้รับจากสถาบันชั้นนำระดับสากล

ทำไมต้องเป็นเรา

บริษัทพัฒนาของเราพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพดีความปลอดภัย และทันสมัยอยู่เสมอ จนได้รับเอกสารรับรองคุณภาพมากมายอาทิ เช่น ISO 9001:2015 , GMP , HACCP , BRC PM โดยบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าเป็นหลักก่อนถึงมือลูกค้า เพื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ติดต่อเรา

Customer Reviews

ลูกค้าที่ไว้วางใจในสินค้าของเรา พีอาร์ซี พลาสต์

จัดหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ภาชนะต่างๆ เช่น ถ้วยน้ำ ถาด ส่วนใหญ่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ขนมและของใช้ทั่วไป จนรวมถึงผู้ผลิตรายย่อย โดยเครื่องจักรที่มีคุณภาพ สะอาดและทันสมัย โดยบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าเป็นหลักก่อนถึงมือลูกค้า

วันทำการ

วันจันทร์ - เสาร์ : 8:00 น. - 17:00 น.

วันอาทิตย์ : หยุด

ติดต่อเรา

เลขที่ 1 หมู่ 2

ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

02-9855810 - 3

admin@prcplast.com


© Copyright 2020. Power By IT Department PRC PLAST (THAILAND) CO.LTD. ALL Rights Reserved.