Food Container

ถาดสำหรับบรรจุอาหาร และสิ่งของต่างๆ กล่องบรรจุอาหารประเภทประเภททั่วไป และกล่องบรรจุอาหารสำหรับแช่แข็ง แล้วนำมาอุ่นในไมโครเวฟ เราสามารถผลิตได้หลากหลายรูปทรง ซึ่งเหมาะกับ ความต้องการของตลาด

หมวดหมู่: