Cup ถ้วย

แบ่งแยกตามหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการใช้ เช่น ถ้วยน้ำดื่ม, ถ้วยน้ำผลไม้, ถ้วยไอซ์ศรีม, ถ้วยชิม, ถ้วยเยลลี่ โดยใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย และสะอาด ได้รับการรองรับจากมาตรฐานสากล มีให้เลือกใช้ทั้งถ้วย PP และ PET สีสันลวดลายมีการพิมพ์ด้วยระบบที่มีความทันสมัย ใช้สีพิมพ์ แบบ Foodgrade ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

หมวดหมู่: