เบเกอรี่ ( Bakery / Fruit Box )

วัตุดิบที่สะอาด นำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์รูปทรงที่สวยงามและเหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งกล่องเบเกอรี่ กล่องใส่ไข่ไก่ กล่องใส่ผลไม้ ที่มีรูปทรงหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลไม้ และการผลิตสินค้าเกษตรแปนรูป ทำให้คงรูปบบสินค้าและเก็บ ความสด สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีสารปนเปื้อนในวัตถุดิบ