ภายใต้ นโยบายคุณภาพ คือ   

  • มุ่งมั่นความเป็นเลิศในบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ภายใต้กฎหมายสากล
  • รับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาบุคลากร รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมจริยธรรม
  • สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

       เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท บริษัทฯ ดำเนินการผลิต และจัดจำหน่าย สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก ต่างๆ ได้แก่ ม้วน SHEET PLASTIC, บรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุอาหาร และสิ่งของต่างๆ ถ้วยน้ำ ถาดบรรจุอาหาร-ขนม และของใช้ทั่วไป และ หลอดพรีฟอร์มสำหรับเป่าขึ้นรูปขวด สำหรับบรรจุน้ำ และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย

         ทางบริษัทฯ ได้พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตสินค้ามีคุณภาพดี ปลอดภัย ทันสมัย และได้รับ การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, GMP, HACCP, BRC l LOP โดยบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัย และคุณภาพสินค้า จึงเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย พร้อมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพร่วมกับการวิจัยพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้ผลผลิตออกมาเป็นสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการผลิต พร้อมที่จะเติบโตไปกับคู่ค้า

         ในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการรีดพลาสติก การขึ้นรูป เราใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการสินค้าที่ผลิตจะปราศจากการปนเปื้อน เพื่อความสะอาดสำหรับผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ติดต่อ / สั่งซื้อ